*1982 v Olomouci, ČR

vzdělání / education

1998 - 2002    Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

2006 - 2012    Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky II. škola Vladimíra Kokolii

2008    dokončení bakalářského studia, PedF MU v Brně, obor Výtvarná výchova - Vizuální tvorba

2008 - 2009    stáž v Šalounově ateliéru na Avu v Praze u hostujícího Zbigniewa Libery

2009 - 2010    stáž v ateliéru monumentální  tvorby, škola Jiřího Příhody, Avu v Praze

2010    výměnný pobyt na National Taiwan University of Arts  v Taipei, Taiwan

2011 - 2012    diplomová práce, pracovní cesta na Taiwan

od 2012 žije a tvoří v Praze

2017 rezidenční pobyt v Mariánských Lázních

CV in english
MgA. Zuzana Ruzickova
born 1982 in Olomouc, Czech Republic
from 2012 lives and work in Prague
 
Education
1998 - 2002 Secondary School of Applied Art in Uherské Hradiště, Graphic design
2006 - 2012 Studio of Drawing and graphic, school of Vladimír Kokolia, Academy of Fine Arts in Prague
2005 - 2008 Bachelor's degree, PedF Masaryk University in Brno, Art - Visual Arts
2008 - 2009 Internship in Šaloun studio, AVU in Prague, guest Zbigniew Libera
2009 - 2010 Internship in Intermedia II., school of Jiří Příhoda, AVU in Prague
2010            Exchange schoolarship in NTUA Taipei, Taiwan
2011 - 2012 Dissertationtion in AVU in Prague and research stay in Tainan, Taiwan   
 
Art Projects
Prague (CZ) -Kolben Open I., II., III. - Open Studios in Pragovka, 2014, 2015, 2016
Prague (CZ) Kolben Daněk ArtSalon in Postindustrial Factory - Pragovka, 2014
Prague (CZ) - Art workshop for children day - live Perifery, 2015
Kiev (U) - Czech and Ukraine project Tandem - TreeApples-ARTPOLE, 2015

pozvánky/invitations

Tato fotogalerie je prázdná.

ateliér experimentální grafiky